หน้าแรก บุคคลากร กิจกรรม ข่าวบริการ ร.ร.วันอาทิตย์ ติดต่ิอ มุมบำเพ็ญกุศล พระธรรมทูต ไวยาวัจกร Admin
---------------------

 

 พระมหาจำเริญ เขมวีโร
พระมหาจำเริญ เขมวีโร

ป.ธ.7, พ.ธบ.,บ.ศม.(นเรศวร)
ประธานสงฆ์วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม
สังกัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์


พระมหาสุเมธ สิรินฺโท
พระมหาสุเมธ สิรินฺโท

น.ธ.เอก ป.ธ.4 สายสามัญM.A
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๕
สังกัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระมหาอภิชาติ สุทธิญาโณ
พระมหาอภิชาติ สุทธิญาโณ

น.ธ.เอก ป.ธ.๕ พธบ.
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๕
สังกัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

พระมหาเสถียร สุธีโร
พระมหาเสถียร สุธีโร

น.ธ.เอก ป.ธ.6
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๕
สังกัดวัดวัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์

พระมหากิตติชัย  อคฺคปญฺโญ
พระมหากิตติชัย อคฺคปญฺโญ

น.ธ.เอก,  ป.ธ.๗,  พธบ.
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๔
สังกัดวัดทองธรรมชาิติ  เขตคลองสาน กทม.

พระมหาประยูร สุนฺทโร
พระมหาประยูร สุนฺทโร

น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พ.ธ.บ.
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๔
สังกัดวัดมหาษุศย์ เขตสวนหลวง กทม.

พระมหาอภิเดช ญาณสิริ
พระมหาอภิเดช ญาณสิริ

น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, M.A. (NIDA)
สังกัดวัดสร้อยทอง นนทบุรี

พระมหาจันทร์พุธ ฐานสิริ
พระมหาจันทร์พุธ ฐานสิริ

น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ปริญญาตรี
สังกัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์

พระมหากิตติ ญาณเมธี
พระมหากิตติ ญาณเมธี

น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, ว.ท.บ.
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๕
สังกัดวัดพรหมวงศาราม ดินแดง กทม.

พระมหาเฉลิม ฐิตชโย
พระมหาเฉลิม ฐิตชโย

น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๕
สังกัดวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กทม.

พระประพจน์สรัช  ญาณธีโร
พระประพจน์สรัช ญาณธีโร

น.ธ.เอก, ประโยค๑-๒, ปริญญาโท
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๕
สังกัดวัดสันฐาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

พระมหานรินทร์  เขมจารี
พระมหานรินทร์ เขมจารี

น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๐
สังกัดวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


พระครูวิมลธรรมรังษี
พระครูวิมลธรรมรังษี

ประธานมูลนิธิ
สังกัดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์
คุณปัญญา  เจียระธรรม
คุณปัญญา เจียระธรรม

กรรมการมูลนิธิ
ประจำศูนย์ Amsterdam


คุณ Terry Hoekstra
คุณ Terry Hoekstra

กรรมการ มูลนิธิ
ประจำศูนย์ Diemen


คุณณัฐกานต์ (อ้อย) ใบเงิน
คุณณัฐกานต์ (อ้อย) ใบเงิน

เหรัญญิกมูลนิธิ
ประจำศูนย์ Utrecht


คุณประณีต(นิด) สารทจันทึก
คุณประณีต(นิด) สารทจันทึก

ที่ปรึกษามูลนิธิ
ประจำศูนย์ Amsterdam


คุณธิดา (หน่อง)  ศิริพรพุทธคุณ
คุณธิดา (หน่อง) ศิริพรพุทธคุณ

ที่ปรึกษามูลนิธิ
ประจำศูนย์ Amsterdam


คุณHan Duurland
คุณHan Duurland

ที่ปรึกษามูลนิธิ
ประจำศูนย์ Hilversum
คุณมะลิจันทร์ (จันทร์) หอมเนียน
คุณมะลิจันทร์ (จันทร์) หอมเนียน

แผนกกิจกรรม
ประจำศูนย์ Purmerend

คุณสุปราณี (เอ๋)  พรมเสนา
คุณสุปราณี (เอ๋) พรมเสนา

แผนกกิจกรรม
ประจำศูนย์ Nieuw vennep

คุณสมคิด(ส้ม) ชื่นชม
คุณสมคิด(ส้ม) ชื่นชม

แผนกกิจกรรม
ประจำศูนย์ Hoofddrop

คุณชมพู่ ตรีวิเศษ
คุณชมพู่ ตรีวิเศษ

แผนกกิจกรรม
ประจำศูนย์ Hoofddorp

คุณละอองดาว (นาง)  ตรีเมืองปักษ์
คุณละอองดาว (นาง) ตรีเมืองปักษ์

แผนกกิจกรรม
ประจำศูนย์ Friesland

คุณจันทร์เพ็ญ (เพ็ญ) ภวังคาม
คุณจันทร์เพ็ญ (เพ็ญ) ภวังคาม

แผนกกิจกรรม
ประจำศูนย์ Zaanvoort

คุณสมพิศ (โสนน้อย) คงศาสตร์
คุณสมพิศ (โสนน้อย) คงศาสตร์

แผนกกิจกรรม
ประจำศูนย์ Zaandam

คุณฟองคำ (ฟอง) เสียงหวาน
คุณฟองคำ (ฟอง) เสียงหวาน

แผนกกิจกรรม
ประจำศูนย์ Den Haag

คุณพิมพ์ประภา (ก้อย) วงษ์ประพันธ์
คุณพิมพ์ประภา (ก้อย) วงษ์ประพันธ์

แผนกกิจกรรม
ประจำศูนย์ Baarn

คุณรัชนีกร(อุ๋ย) วิชญานนท์
คุณรัชนีกร(อุ๋ย) วิชญานนท์

แผนกกิจกรรม
ประจำศูนย์ Amsterdam

คุณอภิญญาภรณ์(จิ๋ม) เอี่ยมสุนทร
คุณอภิญญาภรณ์(จิ๋ม) เอี่ยมสุนทร

แผนกกิจกรรม
ประจำศูนย์ Amsterdam

คุณพิศมัย(จูดี้) ใจกว้าง
คุณพิศมัย(จูดี้) ใจกว้าง

แผนกกิจกรรม
ประจำศูนย์ Amsterdam

คุณกุหลาบ(โรส) อรรคฮาต
คุณกุหลาบ(โรส) อรรคฮาต

แผนกกิจกรรม
ประจำศูนย์ Amsterdam

คุณจันทร์ดวง (ดวง) อัคษร
คุณจันทร์ดวง (ดวง) อัคษร

แผนกกิจกรรม
ประจำศูนย์ Amsterdam

คุณรัศมี (กุ้ง) De Groot
คุณรัศมี (กุ้ง) De Groot

แผนกกิจกรรม
ประจำศูนย์ Almere

คุณไสว(ติ๊ก)  นาบำรุง
คุณไสว(ติ๊ก) นาบำรุง

แผนกกิจกรรม
ประจำศูนย์ Alkmaar

คุณยดา (ดา) หงษ์สินี
คุณยดา (ดา) หงษ์สินี

แผนกกิจกรรม
ประจำศูนย์ Alkmaar

----------------------

วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม
Buddhavihara Temple Amsterdam
Leeghwaterpark 7, 1445 RA Purmerend, Noord-Holland, The Netherlands
Tel +31(0)299774304